Välkommen till Borås Segelsällskap
BSS Höstregatta 2024-09-01 

Aktuell information:

Vi har 2 lediga brygg-platser för roddbåt / eka med mindre motor - obs ej 2-taktsmotor.  Kontaktperson: Hasse E. telefon 0704-970414

Borås Segelsällskap säljer nedanstående eka. Pris 1.000:--.


 

Medlemsavgift: 250:--   Medlemsavgift + båt på land: 550:--   Medlemsavgift + båt vid brygga 950:--

De som har båt vid brygga förbinder sig att hjälpa till vid iläggning och upptagning av bryggorna, c:a 2-3 arbetspass vår och höst. Vi ser gärna att medlemmarna hjälper till med gräsklippning / gräs-trimning mm några gånger per säsong.

Medlemsavgifter betalas till Borås Segelsällskaps PlusGiro konto 647558-6. senast 30/4 2024. Ange vid betalning namn, tel. nr och mailadress, och om du har båt, ex.vis Trissjolle eller annan segeljolle, roddbåt.