Välkommen till Borås Segelsällskap
Dags för bryggupptagning: Lördag 21/10 kl. 10.00 tar vi bryggorna till kajkanten och Lördag 28/10 kl. 10.00 kommer kranbilen och lyfter bryggorna.

Aktuell information:
Bryggintagning och bryggupptagning:  Lördag 21/10 kl. 10.00 tar vi in bryggorna och monterar isär dem. Lördag 28/10 kl. 10.00  kommer kranbilen och lyfter upp bryggorna på land. De som har båt vid brygga förbinder sig att hjälpa till vid iläggning och upptagning av bryggorna, c:a 2-3 arbetspass vår och höst.
 

Medlemsavgift: 250:--   Medlemsavgift + båt på land: 550:--   Medlemsavgift + båt vid brygga 950:--

De som har båt vid brygga förbinder sig att hjälpa till vid iläggning och upptagning av bryggorna, c:a 2-3 arbetspass vår och höst. Vi ser gärna att medlemmarna hjälper till med gräsklippning / gräs-trimmning mm några gånger per säsong.

Medlemsavgifter betalas till Borås Segelsällskaps PlusGiro konto 647558-6. senast 30/4 2023. Ange vid betalning namn, tel. nr och mailadress, och om du har båt, ex.vis Trissjolle eller annan segeljolle, roddbåt.