Välkommen till Borås Segelsällskap
BSS Höstregatta 2024-09-01 

Kontakt:    Joachim Stadig,  Gustav Adolfsgatan 67 A,  504 57 Borås, Tel. 0705406930,   Mail: joachim.stadig@gmail.com   Borås Segelsällskaps PlusGiro 647558-6. Organisationsnr: 864501-0059   Klubbområde: Kör Almenäsvägen ut mot Almenäs vid Öresjö, förbi hästgården och  c:a 300 mtr.= du är framme.

Historik:
27 mars 1950 Bildades Öresjö Junior Seglare – ÖJS. 25  oktober 1951 beslöts att namnändra till Öresjö Segelklubb – ÖSK.  1954 beslöts namnändring till Öresjö Snipe Klubb – ÖSK.
1967: Mirror jollen kommer till Sverige och byggs av ett flertal medlemmar i klubben.
1968 ÖSK visade stora framgångar vid EM i MIRRORJOLLE i Marstrand 1968 - Från ÖSK deltog 6 Mirrorjollar av  40 startande -  längst väg till startlinjen hade 4 besättningar från Australien! (de deltog dock utom EM-titeln). 5 seglingar genomfördes varav de 4:a bästa resultaten räknades.EM mästare blev Per Otto Högsten/Per Högsten. 6:a Sten Lundin/Klaes Sandell,  7:a Hans Lundin/Pär Lundin,  8:a Gösta Leander/Bertil Leander,  21:a Lasse Jönsson/A-Ch. Jönsson, 23:a Kurt Lundin/Bengt Lundin och på 26:e plats H-S Leander/?.
Vid styrelsemöte i april 1969 – förslag om namnbyte från Öresjö Snipe Klubb till BORÅS SEGELSÄLLSKAP (förkortat till BSS). Det var ju inte numera bara Snipe utan även Optimist och Mirror jollar i klubben. De flesta av de som 1950 startade Öresjö Juniorseglare var fortfarande aktiva inom styrelsen. Vid årsmötet 1970 beslöts namnändringen. -  Dagens Borås Segelsällskap "stammar" således i rakt nedstigande led från 1950!!
Ur verksamhetsberättelsen för 1978: Fristads Båt och Segelsällskap går samman med Borås Segelsällskap. Medlemsantalet blir nu 269 betalande medlemmar. I klubben finns nu 8 Snipe, 12 Laser, 27 Mirror och 12 Optimistjollar. (mer historik kommer senare)