Välkommen till Borås Segelsällskap
BSS Vårregatta 2024-05-19, BSS Höstregatta 2024-09-01 

Aktuell information:

Kallelse till årsmöte måndagen den 29/4 2024.

Bryggorna ligger nu på land och väntar på:

Brygg iläggning 2024: andra halvan av april    De som har båt vid brygga förbinder sig att hjälpa till vid iläggning och upptagning av bryggorna, c:a 2-3 arbetspass vår och höst. 

Medlemsavgift: 250:--   Medlemsavgift + båt på land: 550:--   Medlemsavgift + båt vid brygga 950:--

De som har båt vid brygga förbinder sig att hjälpa till vid iläggning och upptagning av bryggorna, c:a 2-3 arbetspass vår och höst. Vi ser gärna att medlemmarna hjälper till med gräsklippning / gräs-trimmning mm några gånger per säsong.

Medlemsavgifter betalas till Borås Segelsällskaps PlusGiro konto 647558-6. senast 30/4 2023. Ange vid betalning namn, tel. nr och mailadress, och om du har båt, ex.vis Trissjolle eller annan segeljolle, roddbåt.