Välkommen till Borås Segelsällskap
Dags för bryggupptagning: Lördag 21/10 kl. 10.00 tar vi bryggorna till kajkanten och Lördag 28/10 kl. 10.00 kommer kranbilen och lyfter bryggorna.